Έχω το δικαίωμα να πάρω αντίγραφο του ιατρικού φακέλου μου από το νοσοκομείο;

Ως ασθενής, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις αντίγραφο του ιατρικού σου φακέλου καθώς και ιατρικό ενημερωτικό σημείωμα με τις υπηρεσίες που σου παρασχέθηκαν από κάποιο νοσοκομείο. Η διαδικασία γίνεται πολύ εύκολα με μια απλή αίτηση στην Υπηρεσία του Νοσοκομείου.


ΦΕΚ 287/Α'/28.11.2005
, άρθρο 14, αποφ.8
 

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.