Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως νοσοκομειακός ασθενής;

α) Ως ασθενής δικαιούσαι να ζητήσεις να πληροφορηθείς, πλήρως και εκ των προτέρων, για ό,τι αφορά στην κατάσταση της υγείας σου. Ειδικά όταν πρόκειται για κινδύνους που ενδέχεται να σου παρουσιασθούν ή να προκύψουν λόγω εφαρμογής μη συνηθισμένων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η συγκατάθεσή σου είναι απαραίτητη και μπορεί να ανακληθεί από εσένα ανά πάσα στιγμή.
 

β) Ως ασθενής πρέπει να αισθάνεσαι τελείως ελεύθερος στην απόφαση σου, να δεχθείς ή να απορρίψεις, κάθε συνεργασία σου με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Επίσης έχεις το δικαίωμα να δεχθείς ή να αρνηθείς κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να σου διενεργηθεί, απόφαση που μπορεί να ανακαλέσεις ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά το νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 

 

Ν. 2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α , Άρθρο 47
 

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.