Έχω το δικαίωμα στην υγεία ως ανασφάλιστος;

Όλοι οι μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) όλων των προαναφερομένων καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας, εφόσον έχουν ΑΜΚΑ, δικαιούνται δωρεάν πρόσβασης, νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Μονάδες ΠΕΔΥ.

 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, όσοι ανασφάλιστοι διαθέτουν ΑΜΚΑ προσέρχονται με αυτό στις δομές δημόσιας υγείας και απολαμβάνουν δωρεάν ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική περίθαλψη. Όσοι αδυνατούν να βγάλουν ή δε διαθέτουν ΑΜΚΑ αρκεί να επιδείξουν την κάρτα υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού (ΚΥΠΑ).

 

 

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.