Αναφορά Παραπόνων:

Για οποιαδήποτε αναφορά παραπόνου ποιότητας σχετικά με προϊόν της Novartis μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας στο email complaints.greece@novartis.com ή στο τηλέφωνο: 800 11 28 111

 

Αναφορά Ανεπιθύμητων Συμβάντων:

Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την εμφάνιση ανεπιθύμητου συμβάντος κατά τη χρήση προϊόντος της Novartis μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης στα τηλέφωνα: 210 2897047, 210 2897147, 210 2897220, 210 2828812 (εκτός ωρών γραφείου) ή στο e-mail drug_safety.greece@novartis.com.